AMP V2

ה – AMP הוא צורת חשיבה חדשה בעולם הקייטים בצורת C.

קייט לגלישת פריסטייל עד לרמה מתקדמת מאד אבל עדיין ידידותי לגולש עם תגובות טובות, תחושה טובה של הקייט ושליטה שנדרשים כדי להביא כל אחד לשלב הבא בגלישה.

עם ה – AMP התחושהה היא שהקייט כל הזמן ברמה הנדרשת לרמה של הגולש ולהתקדמות ושובר את התיאוריה שקייט פרוגרסיבי נועד לגולשי פרו בלבד.

 

6,433 7,786