MOMENTUM V3 HARNESS RIDE ENDGINE

טרפז בדגם הרך עם החופש וגמישות המקסימליים בשילוב עם תחושת הנעילה על הגוף המוכרת בטרפזים של RIDE ENGINE.
כמו כל הטרפזים של RIDE ENGINE, גם ה – MOMENTUM תוכנן ונבדק באופן מדעי ליציבות ותמיכה מירבית ומגיע עם מערכת וו UNITY SPREADER BAR

1,398