תורן APEX MA

המבנה החזק והייחודי של Ozone עם למנצית קרבון מלא, הוא שילוב של חוזק שבירה גבוה ביותר מול המשקל הנמוך של התורן .

למינצית הקרבון הקוודארסלית, נותנת למרות החוזק של התורן, הגמישות הרצויה עבור גלישת HYDROFOIL.

 

2,501 3,288