השכרת ציוד

גלשן רוח

זמן השכרההדרכהמפרש או גלשן בלבדציוד מלא (מפרש + גלשן)
שעה₪ 80₪ 150
3 שעות₪ 205₪ 330
5 שעות₪ 890₪ 320₪ 520
10 שעות₪ 560₪ 910

גולש רוח במים

איסוף עם סירה ₪140 | ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪30 | השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪35 לשעה | השכרת טרפז (בהדרכה ציוד טרפז כבר כלול ) ₪25

קייט

זמן השכרהקייט בלבד גלשן בלבדציוד מלא (קייט + גלשן)
שעה₪ 140₪ 80₪ 180
3 שעות₪ 360₪ 205₪ 460
5 שעות₪ 560₪ 320₪ 720
10 שעות₪ 980₪ 560₪ 1260

איסוף עם סירה ₪140 | ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪15 | השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪35 לשעה | השכרת טרפז (בהדרכה כלול במחיר) ₪25 | השכרת קסדה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪25

סאפ/קייאק

זמן השכרההשכרההדרכה
שעה₪ 80₪ 160
3 שעות₪ 205
5 שעות₪ 320
10 שעות₪ 560
גולשת סאפ במים

איסוף עם סירה ₪140 | ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪30 | השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪35 לשעה

גלישת רוח FOIL

זמן השכרהFOILגלשן+FOILגלשן + מפרש + FOIL
שעה₪ 90₪ 150₪ 220
3 שעות₪ 230₪ 330₪ 560
5 שעות₪ 385₪ 520₪ 935
10 שעות₪ 765₪ 910₪ 1870

הדרכה עד שעה ₪290 | איסוף עם סירה ₪140 | ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪30 | השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪35 לשעה | השכרת טרפז (בהדרכה כלול במחיר) ₪25

WING SURF

זמן השכרהWINGWING + FOIL
שעה₪ 90₪ 220
3 שעות₪ 230₪ 560
5 שעות₪ 385₪ 935
10 שעות₪ 765₪ 1870

הדרכה עד שעה ₪390 | הדרכה 4 שעות ₪1250 | איסוף עם סירה ₪140 | ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪30 | השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪35 לשעה | השכרת טרפז (בהדרכה כלול במחיר) ₪25