מד רוח


Wind-Everage

חוף גלישת רוח

חוף גלישת קייט

מרכז הגלישה אילת

מרכז הגלישה אילת