Wing Surf

במרכז הגלישה אנו מובילים את הספורט החדש שמטריף את עולם הגלישה - Wing Surf.
ביחד עם הכנף WASP V2 של החברה המובילה Ozone, אנחנו מציעים לכם אצלנו במועדון הדרכות,חילוצים וקניית ציוד.

מרכז הגלישה אילת

מרכז הגלישה אילת