Ride Engine

עכשיו במרכז הגלישה , הטרפז שישנה לכם את הגלישה וישמור לכם על הגב ! עם מערכת גב ביציקה אחת. אנו מציגים את הטרפז היחיד בעולם שיוצר במיוחד לקייט סרפינג ! גם כאשר מופעל לחץ עצום מהקייט על הטרפז, הטרפז שומר על צורתו המקורית ואינו נמעך כמו הטרפזים המסורתיים .
העתיד כבר כאן בכל הדגמים , המידות והצבעים

מרכז הגלישה אילת

מרכז הגלישה אילת