GO Joe

  • קל לזהות ולמצוא את הבורד מרחוק
  • מונע מהגלשן להתהפך
  • מוריד את הגלשן עם הרוח מהר יותר
  • בטיחותי ביותר לגולש

ב-GoJoe משתמשים בבית ספר בכל העולם והינו אביזר הביטיחות היחידי לחילוץ הגלשן המאושר על ידי הארגונים הגדולים בתחום הקייטסרף ארגון הiko וארגון הpasa.

עוצב כך שיעמוד בין הרגלים בלי השגולש ירגיש או יפריע לגולש.

הgojoe תוכנן כך שיבלוט מים ויהיה קל לזהותו במקרה ומאבדים קשר עין, שבמידה והגלשן נופל הפוך מיד יהפך חזרה, ויוריד אותו יותר מהר לרוח ככה שיגיע לגולש בלי להתאמץ יותר מידיי זמן.

מרכז הגלישה אילת

מרכז הגלישה אילת