קורס קייט סרפינג לכל המשפחה

מידע חיוני על הפעילות

מומלץ שיהיו כמה לפחות 40 תווים

כמה תתי נושאים

מרכז הגלישה אילת

מרכז הגלישה אילת