השכרות

surfCenter logo


גלשן רוח

windsurfer icon

זמן השכרההדרכהמפרש או גלשן בלבדציוד מלא(מפרש+גלשן)
שעה ₪ 220 ₪ 80 ₪ 150
3 שעות - ₪ 205 ₪ 330
5 שעות ₪ 890 ₪ 320 ₪ 520
10 שעות - ₪ 560 ₪ 910

איסוף עם סירה ₪ 140

ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪ 30

השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪ 35 לשעה

השכרת טרפז (בהדרכה ציוד טרפז כבר כלול ) ₪ 35

קייט

kyte icon

זמן השכרהקייט בלבד גלשן בלבדציוד מלא(קייט+גלשן)
שעה ₪ 140 ₪ 80 ₪ 180
3 שעות₪ 360 ₪ 205 ₪ 460
5 שעות ₪ 560 ₪ 320 ₪ 720
10 שעות ₪ 980 ₪ 560 ₪ 1260

איסוף עם סירה ₪ 140

ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪ 15

השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪ 35 לשעה

השכרת טרפז (בהדרכה  טרפז כבר כלול ) ₪ 35

השכרת קסדה (בהדרכה קסדה כבר כלולה ) ₪ 25

סאפ

sup-icon

זמן השכרההשכרההדרכה
שעה ₪ 80 ₪ 160
3 שעות ₪ 185 -
5 שעות ₪ 290 -
10 שעות₪ 490 -

איסוף עם סירה ₪ 140

ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪ 30

השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪ 35 לשעה

מרכז הגלישה אילת

מרכז הגלישה אילת