השכרות

surfCenter logo


גלשן רוח

windsurfer icon

זמן השכרההדרכהמפרש או גלשן בלבדציוד מלא(מפרש+גלשן)
שעה ₪ 200 ₪ 80 ₪ 130
3 שעות - ₪ 205 ₪ 330
5 שעות ₪ 800 ₪ 320 ₪ 520
10 שעות - ₪ 560 ₪ 910

איסוף עם סירה ₪ 140

ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪ 10

השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪ 35 לשעה

השכרת טרפז (בהדרכה ציוד טרפז כבר כלול ) ₪ 25

קייט

kyte icon

זמן השכרהקייט בלבד גלשן בלבדציוד מלא(קייט+גלשן)
שעה ₪ 140 ₪ 100 ₪ 155
3 שעות₪ 355 ₪ 255 ₪ 395
5 שעות ₪ 560 ₪ 400 ₪ 620
10 שעות ₪ 980 ₪ 700 ₪ 1085

איסוף עם סירה ₪ 140

ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪ 10

השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪ 35 לשעה

השכרת טרפז (בהדרכה ציוד טרפז כבר כלול ) ₪ 25

סאפ

sup-icon

זמן השכרההשכרההדרכה
שעה ₪ 80 ₪ 160
3 שעות ₪ 205 -
5 שעות ₪ 320
10 שעות₪ 560

איסוף עם סירה ₪ 140

ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪ 10

השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪ 35 לשעה

מרכז הגלישה אילת

מרכז הגלישה אילת