השכרות

surfCenter logo


גלשן רוח

windsurfer icon

זמן השכרההדרכהמפרש או גלשן בלבדציוד מלא(מפרש+גלשן)
שעה ₪ 220 ₪ 80 ₪ 150
3 שעות - ₪ 205 ₪ 330
5 שעות ₪ 890 ₪ 320 ₪ 520
10 שעות - ₪ 560 ₪ 910

איסוף עם סירה ₪ 140

ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪ 30

השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪ 35 לשעה

השכרת טרפז (בהדרכה ציוד טרפז כבר כלול ) ₪ 25

קייט

kyte icon

זמן השכרהקייט בלבד גלשן בלבדציוד מלא(קייט+גלשן)
שעה ₪ 140 ₪ 80 ₪ 180
3 שעות₪ 360 ₪ 205 ₪ 460
5 שעות ₪ 560 ₪ 320 ₪ 720
10 שעות ₪ 980 ₪ 560 ₪ 1260

איסוף עם סירה ₪ 140

ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪ 15

השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪ 35 לשעה

השכרת טרפז (בהדרכה  טרפז כבר כלול ) ₪ 25

השכרת קסדה (בהדרכה קסדה כבר כלולה ) ₪ 25

סאפ/קייאק

sup-icon

זמן השכרההשכרההדרכה
שעה ₪ 80 ₪ 160
3 שעות ₪ 205 -
5 שעות ₪ 320 -
10 שעות₪ 560 -

איסוף עם סירה ₪ 140

ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪ 30

השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪ 35 לשעה

 

 גלישת רוח FOIL

windsurfer icon

זמן השכרהFOILגלשן+FOILגלשן+מפרש+FOIL
שעה ₪ 90 ₪ 150 ₪ 220
3 שעות ₪ 230 ₪ 330 ₪ 560
5 שעות ₪ 385 ₪ 520 ₪ 935
10 שעות ₪ 765 ₪ 910 ₪ 1870

הדרכה עד שעה ₪ 290

איסוף עם סירה ₪ 140

ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪ 30

השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪ 35 לשעה

השכרת טרפז (בהדרכה ציוד טרפז כבר כלול ) ₪ 25

 

 

WING SURF

windsurfer icon
זמן השכרהWINGWING+FOIL
שעה ₪ 90 ₪ 220
3 שעות ₪ 230 ₪ 560
5 שעות ₪ 385 ₪ 935
10 שעות ₪ 765 ₪ 1870

הדרכה עד שעה ₪ 340

הדרכה שלוש שעות ₪ 990

איסוף עם סירה ₪ 140

ביטוח ציוד לשעה (אינו כולל אובדן) ₪ 30

השכרת חליפה (בהדרכה כלולה במחיר) ₪ 35 לשעה

השכרת טרפז (בהדרכה ציוד טרפז כבר כלול ) ₪ 25

מרכז הגלישה אילת

מרכז הגלישה אילת